Annelise Bowker Press | Art.co.za | Art in South Africa
stay safe. info & support on COVID-19 at sacoronavirus.co.za
× art.co.za artists exhibitions training blog shop

Press Articles

Artist Photo

RSG Kuns - met Christelle Webb-Joubert
Dinsdag 20 Januarie 2015

Christelle Webb-Joubert gesels met Annelise Bowker se studente wat deel is van Bowker se kunsklas-uitstalling by Tina Skukan Galery in Pretoria.

Luister na die onderhoud:

Dinsdag 25 Februarie 2014

Kunstenaar Annelise Bowker bied kunsklasse aan in Pretoria en Christelle Webb-Joubert het by haar gaan inloer.

Luister na die onderhoud:


Beeld - Plus
Woensdag 3 Oktober 2007
Bibi Slippers

Uitsig op drie landskappe

Land...looking in...looking out Tina Skukan-galery, Pretoria

Die land en landskap in al sy vorme is die vertrekpunt vir die groepuitstalling wat tans in die Tina Skukan-galery in Faerie Glen te sien is.

Annelise Bowker, Magda Joubert en Nola Strauss het elkeen die tema van die land en landskap op 'n totaal verskillende wyse benader maar tog vorm die uitstalling as geheel 'n sterk eenheid wat iets van die spesiale band tussen die drie kunstenaars verklap.

Die werke op die uitstalling is die vrug van 'n jaar se arbeid nadat die kunstenaars saam op die tema van 'die land' besluit het.

Bowker het inspirasie vir haar kollografiee uit die onmiddelikke omgewing geput, en oppervlaktes, geologiese formasies en afgedopte mure as vertrekpunt gebruik. Volgens haar word die landskap 'n dinamiese ontdekkingsreis waar die mens se vingerafdrukke oral te bespeur is'.

Sy kombineer klein tekeninge met die kollografie; persoonlike simbole waarmee die toeskouer vrylik kan assosieer.

Die werke is werklik indrukwekkend, 'n uitsonderlike kombinasie van tegniese vaardigheid en innovering.

Joubert se helder skilderye in akriel ondersoek haar ervaring as Suid-Afrikaner in die buiteland deur die metaforiese gebruik van wilde blomme.

Die werke is aanloklik, nie net as gevolg van die intensiteit van die kleure nie, maar ook die ritmiese herhaling van merke en teksture.

Die werke weerspieel iets van die onbekende landskap, asook die terapeutiese proses van meditasie deur kleur en die genesing wat die kuns-tenaar in die herhalende merke en patrone gevind het.

Nola Strauss het die landskap op 'n direkte en konvensionele manier benader, en in haar olieverfwerk word landskappe met verskillende fasette, teenstellings en ooreenkomste uitgebeeld.

Die kunstenaar het vir haarself interessante uitdagings gestel, soos om die olandskap slegs in skakerings van grys uit te beld of om kwashale bo grafiese kwaliteite te stel.

Eksperimentele innoverings soos die kombinasie van skilderkuns en kollografie het boeiende werke tot gevolg.

Die organiese kwaliteit van al die kunstenaars se werk, asook die fokus op beweging wat in allmal se werk voorkom, is twee van die elemente wat bydra tot die eenheidsgevoel, terwyl die kunstenaars se uiteenlopende benaderings, verskille in media en veral kleurgerbuik weer 'n goeie balans teweeg bring.


Financial Mail
7 June 2007
Michael Coulson

Symbolism for Africa

Peter Binsbergen (Association of Arts Pretoria); Annelise Bowker-Marais, Nola Strauss (Skukan, Pretoria); Astrid Kragolsen-Kille (spark!); Osiah Masekoameng (art on paper); Fred Schimmel, Fiona Rowett (Visual Arts Gallery)

Whatever else you make of his work, you have to concede that Binsbergen loves paint - if anything to excess. But intensity of his quest to synthesise European art traditions and African culture can be counterproductive, as the canvas becomes just too busy with symbols. And I wish he'd throw away his stencil of an elephant, which becomes tedious when you see it for the umpteenth time.

There's lots of African symbolism at the Skukan, too, under the generic title 'Trophies & Tapestries'. Strauss is the more Africa-orientated, Bowker-Marais the more striking. Her wonderful papier-mache bowls are heavy-looking, till you touch them, and her 'small relief paintings' are really dioramas with four or five layers, each detailed and meticulously painted.

If you're into shaven-headed men in black leather, you may love Kragolsen-Kille's photos, generically titled 'Masculine'. If not, you may find this one of spark!'s less rewarding shows.

'Masekoameng' is a name new to me, but on this evidence we'll be seeing a lot more of him. He draws - extremely well and on a large scale - in charcoal, with sparing use of white chalk for highlights, the theme being cutdown petrol drums used as braziers in the townships. Sometimes swaddled-up women can be seen through the smoke, but the most effective piece is an army of braziers on parade in an abandoned factory, ominous and threatening.

The thread tying Rowett and Schimmel together is that both claim to be producing abstract landscapes. In fact Rowett's moody paintings, though no doubt located in her imagination, have recognisable foreground, background and sky; even with Schimmel, we can usually detect horizon and sky above it. Both are skilled artists, and it's good to see Schimmel, normally associated with graphics, working on a bigger scale.


Tshwane-Beeld
Woensdag 5 Junie 2002

Tekens van Afrika in kuns

Eens was hulle dosent en student. Vandag is elkeen 'n kunstenaar uit eie reg, maar hulle is ook kollegas wat pas 'n nuwe uitstalling saam aangepak het.

Nola Strauss en Annelise Bowker-Marais, albei deesdae Pretorianers, se besonderhede uitstalling Trofee en tapisseriee , is tot 15 Junie in die Tina Skukan Galery in Faerie Glen te sien.

Nola was jare gelede een van Annelise se dosente in die departemente beeldende kuns aan die Potchefstroomse Universiteit. Later het hulle kollegas geword.

Annelise se eerste liefde is die grafiese drukproses, maar vir Trofee en tapisseriee het sy 'n ander medium gebruik.

Sy vertel van die potte van papier-mache wat sy verlede jaar op Aardklop in Potchefstroom uitgestal het. Die skepping van die potte was so veeleisend en het so baie kreatiewe energie geverg dat sy die voltooiing van elkeen as 'n trofee van oorwinning gesien het.

Sy het besef sy kan haar kreatiwiteit toespits op die skep van 'n reeks werke met die tema Trofee en tapisseriee

'Tafels en lere is die fokus in die werke en die tafel word die platform met 'gekaarte' fragmente van 'n persoon se lewe. Die fragmente en die laag op laag van die werke in relief en ryk kleure word 'n metafoor vir tapisseriee - 'n tapisserie van iemand se lewe.' Die lere is 'n manier om van een vlak na 'n ander te beweeg.

Die tekens van Annelise se Afrika-bodem word gesien in die gebruik van diervelmotiewe, dekoratiewe patrone en potte (trofee) met etniese kwaliteit. 'Die eintlike klem le op die oomblikke van persoon se lewe en die oproep van emosies soos die persoon deur die lewe vorder en by bereiking van so 'n prestasie 'n trofee as beloning ontvang,' se sy.

Vir Nola is die Afrika-tema 'n sentrale inspirasie en met die uitstalling het sy semi-realistiese beelde of inheemse Afrika-lewenswyses, -herhinnerings, -sketse of werklike -voorwerpe gebruik. 'Ek probeer nie die werklike toneel weergee nie, maar gebruik eerder ' groep beelde of idees soos skulpe, plante, landskaptonele, water en voorwerpe. In die konteks van die lewe sien ek die beelde as trofee. Die trofee beskou ek as offerhandes wat gegee of ontvang word, eerder as blote prestasies.'

Die simbole verteenwoordig figuratiewe of heeltemal abstrakte vorms: 'n veer kan 'n voel teenwoordig, of 'n musiekinstrument kan klanke of stemme uitbeeld. Vorms en fatsoene kan ook 'n suggestie van beweging of rigting wees. Volgens Nola weerspieel die werke die etniese verskeidenheid vandie land.

Albei die vroue is dit eens dat kunstenaars geen idilliese lewe lei nie. Dit is harde werk verg dissipline en ook baie dinkwerk vir 'n spesifieke tema soos hierdie. Hierdie harde werk blyk ook daaruit dat hulle hul eie raamwerk doen - 'tot die laaste skroefie wat ingedraai word', vertel Annelise.

Albei van hulle het 'n lang geskiedenis van en is steeds in die akademiese wereld. Tans is Annelise deeltydse lektriese aan die Open Window Art Academy in Erasmusrand en het haar eie kunsateljee in Pretoria waar sy klasse vir volwassenes aanbied. Van 1086 tot 2001 het sy aan 36 nasionale uitstallings deelgeneem en vyf solo-uitstalllings gehou.

Van haar belangrikste internasionale uitstallings was in onder meer Duitsland, Moskou, Belgie, Japan en Frankryk.

Nola, wat onderrig gee op die Groenkloof-kampus van die Universiteit van Pretoria, se kunsloopbaan het gesorg vir illustrasiewerke, muurpanele, talle groepuitstallings, embleemontwerpe, kanselklede en die ontwerp van korporatiewe identiteite, asook werke in die openbare versamelings van onder meer Absa, Anglo American Korporatief en Rotek Industries.

 • Die galery is in Koedoebergweg, Faerie Glen.


  Beeld - Plus
  Vrydag 31 Mei 2002

  Fragment van lewe in Afrika

  Die kunstenaars Annelise Bowker-Marais en Nola Strauss stal hul werk getiteld Trophies and Tapestries van Sondag in die Tina Skukan-galery in Faerie Glen, Pretoria uit.

  Bowker-Marais se werk bestaan uit klein reliefskilderye, waarinsy 'n tafel as 'n platform vir 'gekaarte' fragmente van 'n persoon se lewe benut.

  Die gekaarte fragmente en die laag op laag opbou van die werke in relief en ryk kleure word benut as 'n metafoor vir die 'tapisserie' van 'n persoon se lewe.

  Strauss benut 'n Afrika-tema as 'n sentrale inspirasie. Die etniese verskeidenheid van ons land word in haar werke gereflekteer en sy herbeklemtoon identiteit binne die konteks van kulturele diversiteit.

  Die adres is Koedoebergweg Plot 6, die geleryure is Dinsdae tot Saterdae van 10:00 tot 17:00.


  Kunskalender
  15, No. 2. 1990

  IXe Internasionale Drukgrafika Trienale, Duitsland

  Drie Suid-Afrikaanse kunstenaars se werke is met geleentheid van die van die IXe Internasionale Drukgrafika Trienale te Frechen, Duitsland gedurende Junie en Julie uitgestal.

  Marina Aguiar (Johannesburg), Titia Ballot en Annelise Marais (laasgenoemde twee kunstenaars is van Potchefstroom) se drukgrafiese werke het deel uitgemaak van ongeveer 1200 aansoeke uit 62 verskillende lande. Slegs 530 werke deur 324 kunstenaars uit 50 lande is uiteindelik aanvaar en uitgestal. Die paneel van internasionale keurders uit Bolivie, Nederland, Japan en Duitsland het onder andere die volgende bekendes ingesluit: proff. Skulicz, Escher en Villareal.


  Arts Calendar
  Vol 15, No.2

  The Lock Street Art Gallery East London

  The old Lock Street prison complex in East London was restored by the by the Small Business Development Corporation in recent months and has become a major tourist attraction well worth seeing.

  The art gallery which forms part of the comlpex was opened by eight local artists with the aim to promote art in the city of East London. Other shops and workshops in the comlpex include pottery studios, leather-craft, beadwork, basket-work etc.

  Paintings, sculpture and ceramics by local as well as other South African artists are offered for sale at the gallery. Exhibitions are held on a regular basis, art-classes are given and as from this year facilitiesare also available.

  A small hanging fee is charged for all paintings and when sold a commission of 15% is levied to cover overheads.

  All artists are invited to make use of the gallery facilities at the Lock Street Art Gallery, Fleet Street, 5201 East Londonor by telephoning the Chairman Engel de Zeeuw at (0431) 433494 x 253.


  Herald
  Dinsdag 19 Augustus 1988
  p.7.

  Potch kunstenaars stal uit

  Die Potchefstroomse kunstenaars, Barend Grobbelaar en Annelise Marais, stal vanaf Vrydag, 22 Julie van hulle kunswerke by die Potchefstroomse Museum uit. Die opening word om 19h00 deur prof. Mike Edwards, mede-professor aan die Beeldende Kunsdepartement aan die Universiteit van Pretoria, waargeneem.


  Herald
  Vrydag, 15 Augustus 1988
  p.7.

  Kunstenaars stal uit

  Die Potchefstroomse kunstenaars, Barend Grobbelaar en Annelise Marais, stal vanaf Vrydag, 22 Julie van hulle kunswerke by die Potchefstroomse Museum uit. Die opening word om 19h00 deur prof. Mike Edwards, mede-professor aan die Beeldende Kunsdepartement aan die Universiteit van Pretoria, waargeneem.
  Barend Grobbelaar is 'n bekende in Potchefstroom en is die eienaar van die Studio Visio-kunsskool. Hy was ook vroeer ' dosent in beeldhouwerk aan die PU vir CHO. Verskeie openbare projekte is reeds deur mnr. Grobbelaar voltooi, waaronder 'n reliefbeeldhouwerk in die ingangsportaal van die plaaslike Universiteit se Administrasiegebou.

  Annelise Marais is tans 'n dosent in grafiese kuns aan die Potchefstroomse Universiteit. Van haar grafiese werke is vroeer vanjaar in Hamburg, Wes-Duitsland tentoon gestel deur die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging. Sy het ook verlede jaar aan die groeptentoonstelling deur Potchefstroomse kunstenaars by die Museum deelgeneem en toe was dit reeds duidelik dat hier 'n grafiese kunstenaar van formaat aan die ontwikkel is.

  Hierdie tentoonstelling sal Annelise Bowker se eerste solo-tentoonstelling wees en sy kon dit kwalik op 'n beter manier vier as met die tentoonstelling by die Museum.

  Barend Grobbelaar werk veralin staal en terra-cotta en in sy beeldhouwerk geniet die man-vrou-verhouding spesiale aandag. Hy put ook inspirasie uit die Ou Testament en gebruik ook die perd as simbool om verskillende momente in die individu se lewe uit te beeld.

  Die tentoonstelling mag deur geen Potchefstroomse kunsliefhebber misgeloop word nie. Toegang by die openingsfunksie wat om 19h00 op Vrydag 22 Julie in die Potchefstroomse Hoofmuseum begin, is gratis en almal word daarheen uitgenooi. Die tentoonstelling duur tot 17 Augustus en die kunswerke sal te koop aangebied word.


  Herald
  Vrydag, 5 Augustus 1988
  p.2.

  Solo-tentoonstelling 'n reuse sukses.

  Anelise Marais, dosent in Grafiese Kuns aan die PU vir CHO, se eerste solo-tentoonstelling wat op Vrydagaand 22 Julie by die Potchefstroomse Museum geopen het, is 'n baie groot sukses. Haar werke is besonder goed deur die publiek aanvaar en feitlik al haar werke is verkoop.

  Annelise Marais het aan die PU vir CHO studeer en behaal onderskeidelik die BA Beeldende Kunste-graad en 'n Nagraadse Hoer Onderwysdiploma. Sy het na haar studies kuns onderrig gegee aan die Hoerskool Fochville.

  In 1981 word sy by haar Alma Mater aangestel as 'n dosent by die departement Beeldende Kunste. Sy het reeds verskeie uiteenlopende ontwerpkunsgerigte projekte aangepak o.a. die reklame en bladuitleg vir die produksie 'The Sound of Music' van die departement Spraakleer en Toneel, plakkaatontwerp vir die S.A.V.F. die ontwerp vir die 100-jarige Eeuplakkaatontwerp vir die S.A.V.F., die ontwerp van die 100-jarige Eeufeesembleem vir die stadsraad van Schweizer-Reneke, ontwerp van die embleem vir die Potchefstroomse Tuinbouvereniging asook die ontwerp van die voubrosjure-program vir die 150-jarige Herdenkingsfees van Potchefstroom.

  Sedert 1984 doseer sy ook grafiese Kuns en word dit toenemend haar hoofstudierigting. Sy het reeds aan verskeie groepstentoonstellings deelgeneem. Van haar grafiese werke is vroeer vanjaar in Hamburg, Wes-Duitsland ten toongestel deur die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging.

  Sy gebruik die Collografie en etstegnieke asook 'n kombinasie daarvan as medium in hierdie eerste solotentoonstelling. In hierdie tentoonstelling dien die perspektiewe van beweging en lewe as sentrale tema. Vanuit haar lewens en wereldbeskouing sien sy beweging as 'n daad van God se skepping waarin lewe opgesluit le. Hierdie begrip van lewe en beweging is 'n onvernietigbare eenheid met 'n Goddelike instandhouding vir ewig, daarom geskied beweging nie lukraak nie maar ingerigte vastigheid.

  Beweging sonder geborgenheid eindig in chaos. Hierdie geborgenheid van beweging dien ook as 'n faset vandie tema wat sy in haar werke vergestalt.

  Hierdie tentoonstelling word aangebied tesame met beeldhouwerke van die beeldhouer Barend Grobbelaar en duur tot Woensdag 17 Augustus.


 • Follow this artist