Talita Swarts Press | Art.co.za | Art in South Africa
× art.co.za artists exhibitions training blog shop

Press Articles

Press Photo

PRETORIA NEWS, 30 September 2008

Rose Project: University celebrates its centenary in style
JACQUES BREYTENBACH

It was a rosy affair at the University of Pretoria (UP) on Friday September 26 as students and staff came together in the name of art and social responsibility.

As part of the university's centenary celebrations, students from the Visual Arts Department and various residences on campus embarked on a major art project to celebrate the UP's landmark year, but also to collect food for those less fortunate.

The project entitled Centenary Rose, attempted to imbue daily life with meaning and significance through the creation of an artwork.

The artwork, a huge painting of a rose, was exhibited on the lawn in front of the Old Arts Building on the Hatfield Campus.

Students painted an image of the rose consisting of 3 800 boxes measuring 50x50cm. Each box represents a pixel. Earlier this month the boxes were distributed among staff and students at the university with a request to fill them with non-perishable food items.

Elaborating on the art project Professor Margaret Slabbert, head of Fine Arts at UP, said: "With this project, the art-making process is redefined in terms of different activities, attitudes and roles than those that operated under aesthetics of modernism."

According to project manager, Talita Swarts, about 191 litres of paint were used to paint the cardboard boxes.

It took 16 hours to number the colours of the pixel image and it took 400 students 11 hours a day for six days to meticulously match each colour to the colour chart.

The artwork was created like a mosaic design. A grid consisting of over 2km of string and 128 nails was laid out on the lawn.

Four boxes were fitted into every square of the grid. On completion the artwork measured 961sqm.

The painted boxes filled with food will be distributed by the rag committee to the Mmakaunyane community in Winterveld on October 9.

Fourth year fine arts student, Simone Capazorio, said the fact that the project will contribute to the community makes it all the more enjoyable. "It is great that a lot of people can come together and take part in such an initiative that will make a difference to other people's lives," she said.

Law student, Katlego Malatji, said: "I enjoyed the charity aspect of it. Knowing I am part of something that has to do with the university, but at the same time having the knowledge that someone will benefit from this, makes the whole event great," he said.


TSWANE BEELD, 1 Oktober 2008

Enorme Eufeesroos uit duisende kosdose
Sylvia van Zyl

Die bekende Amerikaanse skrywer Gertrude Stein het eens gesê: " 'n Roos is 'n roos is n roos."

Die Universiteit van Pretoria se departement beeldende kunste het haar verlede week verkeerd bewys.

Altesame 390 studente het 'n enorme mosaïekkunswerk met die titel "Eeufeesroos" geskep uit 3 800 bokse, gevul met nie-bederfbare kosartikels wat in 'n latere stadium aan behoeftige mense uitgedeel sal word.

Talita Swarts, projekbestuurder, vertel dat dit harde werk gekos het om al die bokse presies te nommer sodat dit aan die einde 'n roos kan vorm.

"Dit het 16 ure gevat om die kleure van die stippelbeeld te nommer en elf ure 'n dag vir ses dae om elke kleur presies met die kleurkaart te laat ooreenstem.

"Ons het 'n rooster geskep deur 2 112m tou en 128 spykers te gebruik wat op die grasperk uitgele is, sodat almal kon weet watter boks waar moes kom. Die voltooide kunswerk is 961 m² groot.

'n Roos wat spesiaal gekweek is vir Tukkies se Eeufeesvierings is as motief vir die kunswerk gebruik.

Die grasperk voor die Ou Lettere-gebou op die universiteit se Hatfield-kampus was Vrydag 'n miernes toe die studente die bokse uitgepak het om die kunswerk te skep.

Prof. Margaret Slabbert, hoof van die departement beeldende kunste, sê: "Die projek behels die studente en personeel op die kampus met 'n breë, gediversifiseerde gehoor kommunikeer en in wisselwerking tree deur kosprodukte by te dra om armoede in die onmiddelike gemeenskap uit te wis."

Die bokse vol kos sal op 9 Oktober deur die Joolkomitee aan die inwoners van die Mmakaunyane-gemeenskap in die Winterveldt uitgedeel word.


MEDIA ALERT, 25 SEPTEMBER 2008

Unique University of Pretoria Art Project links up with Social Responsibility

The centenary celebrations of the University of Pretoria will be energised by ideas and experiences in performance art, community art and land art.

By creating a gigantic artwork on Friday, 26 September 2008, the students of the University of Pretoria will not only participate in a collaborative work of art but also contribute to social responsibility in this landmark year.

The project, entitled Centenary Rose, attempts to imbue daily life with meaning and significance through the creation of an artwork. The artwork will be created when the students from the University’s Visual Arts Department invite everyone to view the unfurling of the centenary rose in the form of a huge painting. The painting will be exhibited on the lawn in front of the Old Arts Building, Hatfield Campus of the University.

For this project, the rose, that was specially cultivated to mark the centenary year of the University, is used as a motif in a pixilated format for the artwork. Students are currently busy painting an image of the rose consisting of 3 800 boxes measuring 50x50cm. Each box represents a pixel. Earlier this month the boxes were distributed amongst staff and students of the University of Pretoria with the request to fill them with non-perishable food items.

Elaborating on the art project, Prof Margaret Slabbert, Head of Fine Arts at UP says, “ With this project, the art-making process is redefined in terms of different activities, attitudes and roles than those that operated under aesthetics of modernism. The project involves students and staff on the campus who wish to communicate and interact with a broad diversified audience by contributing food products towards alleviating poverty in the immediate community.”

According to project manager, Talita Swarts, about 191 liters of paint is being used to paint the 50x50cm cardboard cake boxes. It took 16 hours to number the colours of the pixel image and it will take four hundred students under the guidance of teaching assistant, Louise Kritzinger, eleven hours a day for six days to meticulously match each colour to the colour chart.

The art work will be created like a mosaic design. A grid using 2112m string and 128 nails is layed out on the lawn. Four boxes are fitted into every square of the grid. On completion the art work will measure 31 x 31m or 961sqm .   

After the work has been created the painted boxes filled with food will be distributed by the rag committee amongst the Mmakaunyane community in the Winterveld on 9 October.

TIME: Performance will begin at 11:30. It is estimated that it will take 90 minutes to pack the boxes, half an hour to photograph the final work and an hour to unpack the artwork.
VENUE: Lawn in front of Old Arts Building, Hatfield Campus, Lynnwood Rd


BEELD, 20 Junie 2003

'Briesie binne die tradisie'
Leoné van Niekerk
Sasol Nuwe Handtekeninge
Pretoriase Kunsmuseum

Vanjaar se beoordelaars van hierdie prestige-wedstryd kan nie daarvan beskuldig word dat hulle 'n voorskriftelike agenda probeer opdwing het nie. Die 75 werke wat uit 216 inskrywings gekies is, is 'n allegaartjie van genres en kunstenaars met of sonder formele opleiding.

Naas multimedia-installasies en videowerke hang botaniese waterverfsketse en 'n fotorealistiese olieverfskildery van 'n swaan. Die klem lê soms eerder op ``eiesoortige'' as ``nuwe'' handtekeninge.

Die werke wat vir toekennings uitgesonder is, be¨ndruk juis omdat dit vars lyk binne die raamwerk van die tentoonstelling.

Talita van Tonder se wenwerk, Tshoko Barutswana (chalk learners), wat die R25 000-prysgeld losgeslaan het, is 'n multimedia-installasie met onderwys vir agtergeblewenes in 'n plaasskool as uitgangspunt.

Twee kinderfigure, in fyn detail uit bordkryt gekerf, lê onder 'n strak lig in 'n wit sarkofaag op 'n swartbord saam met 'n fotojoernaal van die skool. Wanneer die sarkofaag se deksel gelig word, hoor 'n mens kindersang.

Die bordkryt is 'n treffende metafoor vir kinders wie se toekoms nog geskryf moet word. Dat een van die figure reeds gebreek is, onderstreep die broosheid van die individu en haar drome.


BEELD, 31 Januarie 2007

'Nadenke wat ook optrede aanmoedig'
Franci Cronjé

Kwessies oor toeganklikheid en relevansie word voorgehou as van die algemeenste kritiek wat Jan Alleman teenoor kontemporêre kuns uitspreek. En ja, soms is dit moeilik om die verband te sien. Hoe verduidelik jy aan iemand dat ’n mens wel soms moet stilstaan en aan die waarde van innerlike kontemplasie moet dink as die kar gebreek het en die kinders se skoolgeld ook nog uitstaande is. Dan, uit die spinnerakke van die daaglikse bestaan, kom daar soms kunstenaars wat probeer om prakties relevant te wees.

Talita Swarts lewer kommentaar op die huidige probleem van die Suid-Afrikaanse opvoedkunde-stelsel. Opvoedkundiges sal dalk uitgebreide kritiek op die poging kan uitspreek, maar dit was nog nooit die plig van ’n kunstenaar om ’n hele studieveld tot op die been oop te kloof nie. Hoewel haar “oplossings” ietwat simplisties op papier voorkom, laat die werk self heelwat stof tot nadenke.

’n Radio-installasie getiteld Kwere Kwere (wat letterlik nonsens beteken) bestaan uit 11 radio-binnegoeters wat in rooi rame omvat is. Elkeen is ’n werkende toestel en ingestel op ’n ander “taal”. Onderaan hang drie horings, sameroepers in die gemeenskap. (’n Duiweltjie het op my skouer gaan sit terwyl ek wonder wat die persepsie sou wees as die kunstenaar die dierhorings sou vervang met vuvuzelas, of sokkerhorings soos baie wittes dit eerder ken).

Hierdie werk stel die taal-beperkings in ons samelewing voor. Hoewel ek haar stelling dat geletterdheid gekniehalter word deur ’n Gebrek aan moedertaalonderrig ietwat simplisties vind, kan ’n mens dieselfde installasie ook as stawing van die teenoorgestelde standpunt interpreteer. Desnieteenstaande is hierdie besondere werk visueel die interessantste van die hele uitstalling.

Resourcefulness is ’n installasie bestaande uit ’n enkele videomonitor op ’n eensame skoolbankie staangemaak. Die res van die vertrek is leeg. Soos talle van ons meer benadeelde skole, is daar geen “ekstras” in sig nie.

Die video vertel van kinders wat deur middel van visualisering geleer word om insig in basiese geletterdheidsbegrippe te toon. Hulle leer om prentjies met hul vingers te teken terwyl ’n storie voorgelees word. Die skool het nie ekstra papier nie.

Hierdie installasie is aangrypend en emosioneel sonder voorbedagte rade. Ander installasies soos Music Installation en Illumination bestaan onderskeidelik uit ’n stel spierwit tromme met pasgemaakte bronsgegote “trompette” wat die kyker herinner aan die orale oorsprong van geletterdheid, en die onontbeerlikheid van effektiewe kommunikasie in die leerproses. In laasgenoemde werk vervang die kunstenaar teks met visuele elemente om klem te plaas op die nut wat ’n prentjie-alfabet kan hê.

“Nou ja, wat kan ek persoonlik doen?” Soos ’n mens deur die uitstalruimte stap, op pad na die uitgang, antwood Swarts jou instinktiewe vraag.

’n Lang ry klei-osse staan op ’n rak en wag om gekoop te word. Deur in een van hierdie figuurtjies te belê, kan ’n galeryganger ’n hele digitale ensiklopedie, drukker en luidsprekers vir ’n plaasskool se rekenaar verskaf.

Hierdie uitstalling bied goeie stof tot nadenke en betrek die kyker op verskeie emosionele sowel as intellektuele vlakke. Een aspek val op: Die kunstenaar het ’n passie vir haar onderwerp, ongeag hoe moeilik of kontroversieel ’n individu se standpunt ook al mag wees. Opvoeding is nie vir sissies nie.


Follow this artist